Taxacions

La nostra estreta relació amb el món de les antiguitats, la pintura i el col•leccionisme durant més de 30 anys ens ha permès tenir una visió àmplia d’aquest sector. Al nostre coneixement, limitat per definició, tenim la sort de poder sumar-hi el de nombrosos experts amb els que compartim dubtes i amistat. Gràcies a la unió d’aquests dos factors podem oferir els següents serveis més enllà de la compra-venta:

  • Inventaris i taxacions
  • Repartiment d'herències
  • Assessorament

En tots els casos la primera visita, en la que realitzarem el pressupost, és gratuïta.

Inventaris i taxacions

Són moltes les situacions en les que és necessària o de gran ajuda tenir un estudi imparcial d’una col•lecció, ja sigui pel repartiment d’una herència, per estimar el valor de l’assegurança o perquè algú extern apunti els encerts i errors d’una col•lecció amb l’objectiu de reencaminar-la.

La catalogació d’una col•lecció consisteix en referenciar, fotografiar i estimar el valor actual de cada peça. Aquesta informació es recull en una fitxa en la que també es determina la autenticitat de l’objecte, el seu estat de conservació i, en alguns casos, bibliografia en la que apareix o bibliografia de referència. En el cas de que es vulgui una taxació el criteri per determinar el valor de cada lot es pot establir des de dos punts de vista, de compra o de venta. Escollir-ne un o l’altre dependrà de per a què es vulgui l’estudi. El conjunt de fitxes s’entregarà en un dossier imprès i en format digital.

El preu d’aquests estudis s’estableix en una primera reunió en la que se’ns haurà de mostrar totes les peces que seran estudiades i dependrà totalment del nombre de peces, de la complexitat del seu estudi i de com desitgi el client que siguin les fitxes. Aquest preu inclourà la consulta als experts que creguem pertinents per a lot puntuals, però en cap cas inclou certificats emesos per aquests mateixos. Aquests podran ser encarregats apart, i el seu cost dependrà de cada expert i peça.

 

Repartiments d'herències

En el procés de repartir una herència entre diferents hereus és comú que cap d’ells vulgui prendre el control o que tots ho vulguin fer. Aquest procés pot complicar-se al arribar a les obres d’art, mobiliari i objectes, ja que és el més difícil de valorar i repartir equitativament. És per això que moltes vegades és útil que algú extern i imparcial s’encarregui de fer un repartiment equitatiu dels béns mobles.

Les maneres de fer-ho són moltes, ja sigui a partir de lots tancats, de repartiments peça a peça o de preferències a sobre tancat. El sistema a utilitzar en cada cas l’acordem en una primera reunió amb els hereus, en la que també realitzem el pressupost.

Aquest servei sol anar vinculat a un inventari o taxació, encara que no és imprescindible.

 

Assessorament

En el cas de que es vulgui vendre una peça o un conjunt de peces i no sàpiguen com afrontar la venta (en lot, peça a peça, a través de subhastes, per internet, ...) intentarem ajudar-los resolent els seus dubtes i analitzant pros i contres de cada una de les seves opcions en una reunió davant la/es peça/es.

Al ser nosaltres possibles compradors aquest servei és gratuït, cosa que no implica absolutament cap compromís per part seva.