Retrat de dama

 Mar 27, 2014 - Arts Decoratives

Retrat de dama
França, segle XIX

Miniatura pintada sobre marfil ovalat. Marco en bronze i carei. Inicials “A K” incises al revers.