Summer and Winter

 Mar 26, 2014 - Marfil

Estiu i Hivern
Europa, segle XIX

15x6cm c.u. (sense marc)

Parella de baix-relleus en ivori tallat, representant al•legories a l’estiu i a l’hivern. Emmarcats.
Alt text