Orça en ceràmica catalana

 Oct 06, 2014 - Ceràmica

  Orça en ceràmica catalana sèrie “faixes i cintes” S. XVIII
Alt text