Plat en ceràmica

 Mar 27, 2014 - Ceràmica

Plat en ceràmica
Catalunya, finals segle XVIII

39cm

Sèrie “d’influència francesa”. Decorat en blau amb motiu d’ocell central.


Plat en ceràmica
Catalunya, finals segle XVIII

39cm

Sèrie “d’influència francesa”. Decorat en blau amb motiu vegetal al centre.